Obecnie w naszej ofercie szkoleń realizowanych za pomocą e-learningu posiadamy następujące szkolenia:

 


Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Edycja wrzesień 2016Edycja "Katowicki Węgiel"Edycja "KHW" 

Edycja SCUW 2017Edycja KHW 2017Edycja Firmy 2017

Edycja ŚCUW 2018, Edycja PGG 2018, Edycja Firmy 2018


  wejście

   


  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych pracujących na stanowiskach medycznych

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
  • zagrożeń biologicznych, elektromagnetycznych, jonizujących dla stanowisk medycznych

  Edycja 2017


  wejście

   


  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z zagrożeniami w miejscu pracy
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

  Edycja wrzesień 2016Edycja "Katowicki Węgiel"

  Edycja SCUW 2017Edycja KHW 2017Edycja Firmy 2017

  Edycja ŚCUW 2018, Edycja PGG 2018, Edycja Firmy 2018


  wejście

   


  Z Excelem za pan brat

  Szkolenie przeznaczone jest dla finansistów, księgowych, analityków, pracowników biurowych, controllingu, wszystkich wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych. Poznanie technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

  Edycja 2017


   


  QUICK PLACEMENT TEST

  Test z języka angielskiego, za pomocą którego w szybki sposób sprawdzisz swój poziom znajomości języka angielskiego.

  Edycja 2018


    


  Demo szkolenia: Z Excelem za pan brat

  Wersja demonstracyjna szkolenia przeznaczonego dla finansistów, księgowych, analityków, pracowników biurowych, controllingu, wszystkich wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

  Demo


   

   

  Prezentujemy wersje demonstracyjne kilku kursów e - learningowych, które powstały między innymi jako rezultaty projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa - potwierdzona jakość w nauczaniu, realizowanego w latach 2011 - 2012, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Każde demo zawiera wszystkie elementy kursu.

  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakta.bogulak@scuw.pl.

   


  Technik górnictwa podziemnego:
  Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Michała Bonka: "Technik górnictwa podziemnego: podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Michała Bonka o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Łukasza Stacha: "Skrypt zawiera zbiór podstawowych i najpotrzebniejszych informacji, które zostały zdefiniowane lub sformułowane z uwzględnieniem aktualnego stanu nauki i praktyki górniczej (...).Większość informacji, obok opisu, zostało zilustrowanych dodatkowo rysunkami, co podnosi ich czytelność i pozwala uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. (...) Opracowanie zawiera podstawowe przepisy, opis prac prowadzonych w kopalni oraz stosowanych maszyn i urządzeń, jest swego rodzaju vademecum dla adeptów sztuki górniczej".

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   


  Technik mechanik:
  Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Janusza Kalinowskiego: "Technik mechanik: maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Janusza Kalinowskiego o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Piotra Raka:" Atutem skryptu jest logiczny układ skupiający się na kluczowych zagadnieniach z obszaru przeróbki mechanicznej węgla. (...) Obecnie trudno znaleźć na rynku podręcznik dla szkół średnich, który w tak przystępnej formie, popartej obrazem i materiałem filmowym, pozwalałby nabyć wiedzę z zakresu przeróbki mechanicznej węgla. Aktywne linki do materiałów szkoleniowych wiodących producentów maszyn i urządzeń przeróbczych pozwalają w wygodny sposób skonfrontować teorię zawartą w opracowaniu z ofertą rynkową oraz poznać nowe rozwiązania techniczno-technologiczne".

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   


  Technik mechanik:
  Maszyny i urządzenia wyciągowe i dołowe

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Jerzego Słomki: "Technik mechanik: maszyny i urządzenia wyciągowe i dołowe".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Jerzego Słomki o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Janusza Murzynowskiego: " Czytając niektóre informacje techniczne i wyjaśnienia dotyczące sposobów użytkowania, dołączone do urządzeń technicznych kupowanych w naszych sklepach, czasami można odnieść wrażenie, że autor lub tłumacz ulotki sam nie wie, o czym pisze. Czytając trzymaną przez Ciebie, Czytelniku, książkę, takich wątpliwości mieć nie będziesz. Problemy budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych stosowanych w górnictwie są tu omówione wyczerpująco, z konieczną w tej branży dokładnością."

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   

  Regulamin e-learning

   

  Redakcja.  

  Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 maj 2018, 09:11