Obecnie w naszej ofercie szkoleń realizowanych za pomocą e-learningu posiadamy następujące szkolenia:

 


Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Edycja wrzesień 2016Edycja "Katowicki Węgiel"Edycja "KHW" 

Edycja SCUW 2017Edycja KHW 2017Edycja Firmy 2017

Edycja ŚCUW 2018, Edycja PGG 2018, Edycja Firmy 2018

Edycja ŚCUW 2019, Edycja PGG 2019Edycja Firmy 2019 


  wejście

   


  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych pracujących na stanowiskach medycznych

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
  • zagrożeń biologicznych, elektromagnetycznych, jonizujących dla stanowisk medycznych

  Edycja 2017


  wejście

   


  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z zagrożeniami w miejscu pracy
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

  Edycja wrzesień 2016Edycja "Katowicki Węgiel"

  Edycja SCUW 2017Edycja KHW 2017Edycja Firmy 2017

  Edycja ŚCUW 2018, Edycja PGG 2018, Edycja Firmy 2018

  Edycja ŚCUW 2019, Edycja PGG 2019, Edycja Firmy 2019


  wejście

   


  Z Excelem za pan brat

  Szkolenie przeznaczone jest dla finansistów, księgowych, analityków, pracowników biurowych, controllingu, wszystkich wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych. Poznanie technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

  Edycja 2017


   


  QUICK PLACEMENT TEST

  Test z języka angielskiego, za pomocą którego w szybki sposób sprawdzisz swój poziom znajomości języka angielskiego.

  Edycja 2018


    


  Demo szkolenia: Z Excelem za pan brat

  Wersja demonstracyjna szkolenia przeznaczonego dla finansistów, księgowych, analityków, pracowników biurowych, controllingu, wszystkich wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

  Demo


   

   

  Prezentujemy wersje demonstracyjne kilku kursów e - learningowych, które powstały między innymi jako rezultaty projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa - potwierdzona jakość w nauczaniu, realizowanego w latach 2011 - 2012, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Każde demo zawiera wszystkie elementy kursu.

  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakta.bogulak@scuw.pl.

   


  Technik górnictwa podziemnego:
  Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Michała Bonka: "Technik górnictwa podziemnego: podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Michała Bonka o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Łukasza Stacha: "Skrypt zawiera zbiór podstawowych i najpotrzebniejszych informacji, które zostały zdefiniowane lub sformułowane z uwzględnieniem aktualnego stanu nauki i praktyki górniczej (...).Większość informacji, obok opisu, zostało zilustrowanych dodatkowo rysunkami, co podnosi ich czytelność i pozwala uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. (...) Opracowanie zawiera podstawowe przepisy, opis prac prowadzonych w kopalni oraz stosowanych maszyn i urządzeń, jest swego rodzaju vademecum dla adeptów sztuki górniczej".

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   


  Technik mechanik:
  Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Janusza Kalinowskiego: "Technik mechanik: maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Janusza Kalinowskiego o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Piotra Raka:" Atutem skryptu jest logiczny układ skupiający się na kluczowych zagadnieniach z obszaru przeróbki mechanicznej węgla. (...) Obecnie trudno znaleźć na rynku podręcznik dla szkół średnich, który w tak przystępnej formie, popartej obrazem i materiałem filmowym, pozwalałby nabyć wiedzę z zakresu przeróbki mechanicznej węgla. Aktywne linki do materiałów szkoleniowych wiodących producentów maszyn i urządzeń przeróbczych pozwalają w wygodny sposób skonfrontować teorię zawartą w opracowaniu z ofertą rynkową oraz poznać nowe rozwiązania techniczno-technologiczne".

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   


  Technik mechanik:
  Maszyny i urządzenia wyciągowe i dołowe

  Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego autorstwa Jerzego Słomki: "Technik mechanik: maszyny i urządzenia wyciągowe i dołowe".

  Kurs e-learningowy powstał na bazie skryptu Jerzego Słomki o tym samym tytule.

  Z recenzji skryptu autorstwa Janusza Murzynowskiego: " Czytając niektóre informacje techniczne i wyjaśnienia dotyczące sposobów użytkowania, dołączone do urządzeń technicznych kupowanych w naszych sklepach, czasami można odnieść wrażenie, że autor lub tłumacz ulotki sam nie wie, o czym pisze. Czytając trzymaną przez Ciebie, Czytelniku, książkę, takich wątpliwości mieć nie będziesz. Problemy budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych stosowanych w górnictwie są tu omówione wyczerpująco, z konieczną w tej branży dokładnością."

  Demo


  zrzut ekranu szkolenia

   

  Regulamin e-learning

   

  Redakcja.  

  Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 styczeń 2019, 09:31