Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. powstało w wyniku połączenia działającej od 1996 roku na rynku usług szkoleniowych Spółki Szkoleniowej Sp. z o.o. oraz Centrum Usług Wspólnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Katowicki Holding Węglowy S.A., prowadzącego obsługę księgową, płacową i kadrową KHW S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KHW S.A.

Efekt synergii pozwolił nam na zwiększenie oferty świadczonych usług, poprawę ich jakości i łatwiejszy do nich dostęp dla potencjalnych klientów.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa, działa na rynku od 1996 roku na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Posiada Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty oraz certyfikat jakości ISO 9001. W 2009 roku firma uzyskała Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Głównym celem działalności Centrum w przedmiocie usług szkoleniowych jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień. Oferujemy kursy z kwalifikacji zawodowych m.in. szkolenia okresowe BHP, kompleksowe szkolenia kwalifikacyjne, a także kursy specjalistyczne.

Ważne jest dla nas indywidualne podejście do Klienta. W zależności od potrzeb Klientów organizujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibach Klientów, podczas sesji wyjazdowych oraz e-learningowe.

Potencjał firmy to przede wszystkim ludzie. Śląskie Centrum Usług Wspólnych współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i przemysłu, jest w stałym kontakcie z różnorodnymi instytucjami i urzędami państwowymi. Dzięki temu oferta firmy jest stale dopasowywana do najnowszych rozwiązań i trendów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.

Patronem naukowym Spółki jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracuje również z firmą SUPDROŻ, która dzięki swojej uprzejmości użycza materiały szkoleniowe związane z ochroną przeciwpożarową.

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 październik 2016, 10:43